AHBÂR-I GAYB


AHBÂR-I GAYB
Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.(... Hem de musibetlerin vakti muayyen olsa idi; musibet, başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade mânevi bir musibet -o intizardan- çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiyye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisât-ı kevniyye-i gaybiyye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gaibden haber vermek yasak edilmiş. $ düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki, medar-ı teklif

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • GAYB — Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz. * Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey. (Bak: Ahbar ı gayb)(Demek Cenab ı Hakk ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re feti ve şefkati, gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük